Coaching

Som chef och ledare har du ett stort ansvar; du påverkar medarbetare i allt du gör. Att vara chef är ofta roligt och utvecklande, men det kan också vara utmanande, särskilt i perioder. Är du precis i början av din chefskarriär? Står du som VD eller erfaren chef inför ett svårt projekt? Har du svårt att hinna med?

Behöver du utmanas eller få nya perspektiv? Oavsett vad du har för uppdrag eller erfarenheter är du varmt välkommen att höra av dig. Coaching är ett effektivt verktyg för att säkerställa bättre affärsresultat, minskad stress, mer arbetsglädje och högre effektivitet.

Allt i ett

Genom att välja mig som coach får du allt i ett. En erfaren coach, en erfaren ledare samt en affärsnära HR-partner.

Jag kommer att utmana och stötta samtidigt som jag delar med mig av mina erfarenheter genom både råd och konkreta verktyg. Mellan oss handlar det inte bara om att uppnå affärsmål, varje möte blir en ledarskapsutbildning skräddarsydd för dig. Det vi pratar om stannar självklart oss emellan, så konfidentialitet är ett viktigt värdeord.

Coachingen kan äga rum på ditt företag alternativt på Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36.

Det här får du

  • En tydlig handlingsplan utifrån dina mål och utmaningar.
  • Handfasta råd och tips hur du kan hantera olika situationer.
  • Stöd och utbildning för egen utveckling som chef och ledare.
  • Stöd i medarbetarärenden.
  • Tid för egen reflektion och energipåfyllnad.
  • Möjlighet till coaching och bollplank mellan våra möten via telefon eller mail.
  • Minnesanteckningar från varje möte med konkreta handlingar vi kommit överens om samt tips & inspiration för din ledarutveckling.

COACHING
small

3 tillfällen
á 1,5 tim

Mail & telefon-coaching mellan träffarna

COACHING
medium

6 tillfällen
á 1,5 tim

Mail & telefon-coaching mellan träffarna

COACHING
large

6 tillfällen
á 1,5 tim

Mail & telefon-coaching mellan träffarna

Ledarskapstest/
profil

COACHING
övrigt

Medarbetare/
specialister

Karriärcoaching

Personlig utveckling